Korparna på Kallskärslid. Akt 151. Är få stora fåglar politiskt mer än fler små fåglar?

Korparna på Kallskärslid. Akt 151. Är få stora fåglar politiskt mer än fler små fåglar?


Bilder: SSRSs fana vid hamnen i Torekov, men med säkrare politisk vind
än vid föregående akt (Foto: Gunin oktober 2006).

Akt 151 2006-10-12

Är få stora fåglar politisk mer än många små fåglar?

- Gunin, du ser däst ut efter lunchen.
- Lugin, Sugus bredde på för att fira Kajaks återval och status.
- Orkar du redovisa mer från valet till Ravnahult-tinget, Hallands
Väderös eget öråd?
- Ja, något lite kan jag väl läcka ut. Det är ju fågelfamiljerna som så
att säga vinner ansvarsförtroendet. Sedan utses inom respektive
familj den art som svarar för realpolitiken på olika plan inom
ansvarsområdet. Exempelvis inom Tillsynsdepartementet med dess
många områden, skog, äng, strand och kärr, finns många arter inom
ansvarsfamiljen aktiva. Naturligtvis kan en familj utses att ansvara
för mer än ett departement som exv. de hökartade rovfåglarna.
- Men att kryssa in en viss art, till och med en viss individ ?
- Visst. Det är dessutom vanligt. Titta på Kajak vad gäller individ
och vitryggig hackspett, kattuggla samt bivråk vad gäller art.
- Då kan jag förstå att allt inte är klart. Det är ju samma tidsutdräkt
som för folkets region- och kommunalval med alla styrelser och
nämnder samt utskott och bolag. Dessutom har vi ju utrednings-
grupper och symbolarter för tingsprocedurer. Finns något att re-
dovisa i nuläget, utöver det från förra akten?
- En morkulla skall utreda skattelättnader för bonära tjänster när
det finns ägg eller ungar i redet. Hon kryssade ut en dammsnäppa
Gökarna fick utredningen om hantering av ilandflutna
spritflaskor med restalkohol i. Pax och Paxe var något irriterade.
- Det var nog irritationens svar på krokodiltårar.
- Kulturdepartementet blev det hård kamp om. Men svanarna
segrade till slut. Minister blir nog Olor eller Cygnus.
- Skådespelarna från akterna 10 och 16 (X, XVI), januari 06?
- Ja. I kampen fanns härmsångaren Icterina (akt XI), koltrasten
Merula samt en näktergal, en lärka, en skrattmås och en glada.
- I stället för en glad skrattmås blev det således en knölsvan. Kunde
de inte valt en nattskärra, så vi sluppit alla nattupptågen.
- Tillväxtdepartementet kommer att ledas av en roskarl och Tillök-
ningsdepartementet av en stork, som rymt hit från hägnet Viby borta
vid Kristianstads Vattenrike. En ejder knep Grunddepartementet
från en knipa. En gravand skall utreda problematiken kring värdig-
het i livets slutskede. En vigg får kontrollen över åsknedslag samt
lån- och pantbanksverksamheten.
- Märklig kombination.
- Väderdepartementet höll på att gå till en pruttgås, en falsk, inte
stavningskunnig prutgås på tillfälligt Väderöbesök med dåligt väder.
- Tur det uppdagades. Vem blir väderminister? En gök, som kan alla
fyra väderstrecken?
- Svalorna, de är ju väldigt många, vann departementet, som efter
incidenten skall heta Väderleksdepartementet.
- Självklart. En svala gör ju ingen sommar.
- Utredningen om skolaga gick till en rapphöna. En märklig utveck-
ling kan ses i tillsynen av kungseken. I takt med denna kända eks
nedgång och förfall fick kungsörnen lämna över till en kungsfiskare,
som nu i sin tur fått ge vika för en kungsfågel.
- Vet du hur det blir med avlyssningsutredningen. Den är ju viktig
för oss korpar. Kan bli illojal konkurrens med vårt avtal med
kajorna enligt akt 88 och 90 från maj 2006.
- Ingen risk. Domherren är vald, och han är på vår sida. Du kan även
lugna Sugin och Sugut med att Fjäderminister blir en sidensvans.
Stararna får som väntat Flyttflocksministeriet.
- Det viktiga Empatidepartementet?
- Min blygsamhet hindrar ett avslöjande idag. Vi ses i morgon.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback