Korparna på Kallskärslid. Akt LVI. Med tveksamhet uppskattat.

Korparna på Kallskärslid. Akt LVI. Med tveksamhet uppskattat.


Bild: Bild som fiktiv upplevelse.
(Fotomontage: Login 2006)

Akt LVI 2006-03-10

Med tveksamhet uppskattat.

- Lugin, hörde du folkets partiledardebatt i Public Service för
några veckor sedan?
- Förmodligen Gunin. Men du vet att jag är en förträngningsmästare.
- Göran Persson framhärdade med att fastighets- och förmögenhets-
skatten är bra skatter och skola vårdas med omsorg. De behövs för
vård, skola, omsorg, skola, omsorg och vård samt omsorg, vård och
skola.
- Finns slikt att tillgå?
- Vissa tveksamheter idagafördes.
- Har du någon idé till förbättringar?
- Eftersom jag tidigare i akt II, III, IV och IX baktalat såväl den för
statskassan föga intäktsbringande förmögenhetsskatten som den du-
biöst fiktiva fastighetsskatten, får jag väl föreslå andra intäktskällor.
Jag har ju tidigare i akt III rekommenderat en mycket intäktsbring-
ande fiktiv löneskatt. Även om pengar inte är allt, så kostar det en
hel del att syssla med vård, skola och omsorg, fastän insatserna per
kronor inte alltid får ett utfall som motsvarar förväntningarna.
- Har du tillverkat en inflationssäker sedelpress?
- Bättre än så. Jag angriper folkets mest älskade och dyrkade ägodel.
- Vågar du verkligen rekommendera hustrumisshandel?
- Värre än så. Bilen. Fiktivbeskattning av bilen. Går det an att fiktiv-
beskatta bostäder bör det gå att fiktivbeskatta bilar, båtar och hus-
vagnar. Inledningsvis en lag om att privatköpta bilar registreras i
Sverige, för beskattning under 15 år. En bil måste anses inköpt för
nytta och nöje och inte för försäljning, spekulation eller konfiske-
ring. Samtidigt med registreringen noteras bilens värde enligt en
av regeringen fastställd årlig riktprislista – oavsett inköpspriset – i
rutan för förmögenhetsbeskattning i ägarens deklarationsblankett.
- Precis som vid fastighetsinnehav.
-Exakt. Bilens taxeringsvärde beskattas till 75%. Ex: Herr Ander
son, som skatteobjekt, köper efter prutning, pengar under bordet eller
via inbyte en BMW för 200.000:-. Men priset enligt riktprislistan är
225.000:-. Förmögenhetstillskottet i deklarationen blir 168.750:-.
Bilens taxeringsvärde ökar självfallet varje år, oavsett ev. underhåll
eller förslitning, i takt med modellens - eller motsvarande modells –
nya riktpris. Denna ökning följer bilen i 15 år, oavsett om den säljs
eller skrotas dessförinnan. När herr Anderssons bil efter 15 år bör
vara skrotningsberättigad är taxeringsvärde 407.000:- . Att skrota
bilar tidigare än efter 15 år, bör av nationalekonomiska skäl undvi-
kas, ja rent av förbjudas. Som en följd av detta måste alla bilar vid
en uppnådd ålder av tio år besiktigas minst två gånger årligen. Nya
arbetstillfällen skapas som en synergieffekt. Om viss lyxutrustning
som titanfäljar, ratt och växelknopp med läder, skinnklädsel, stereo,
TV, barskåp, spoilers och självspelande piano införskaffats till for-
donet genom köp, gåva eller stöld, skall taxeringsvärdet höjas.
Någon ekonomisk gräns uppåt skall inte finnas, enbart en gräns för
maximal tjänstevikt. Varje bil är vid inköp garanterad en skrotnings-
premie på 3000:-. Denna summa skall årligen ingå i förmögenhets-
redovisningen som en fordran på staten, samt vid utbetalning beskat-
tas som inkomst av tjänst.
- Vadå tjänst? Det är ju arbetsinkomst.
- Så gott som alla ägare gör underhållsarbete på sina bilar. Möjligen
amatörmässiga, men ändå.
- Biltvätt, skall den beskattas som eget besparingsarbete?
- Gärna det. Men skulle någon lyckas sälja sin bil, skall det utgå
vinstskatt på skillnaden mellan årets taxeringsvärde och gällande
skrotningspremie på 3000:-.
- Det hela verkan vansinnigt omständligt.
- Lugn. Det är inte slut än. Om någon exv. äger en Skoda för färd till
sitt arbetet, samtidigt som dennes granne kör till sitt jobb i en BMW,
måste skodaägarens bil bli upptaxerad till BMW-väde.
- Varför detta skamgrepp?
- Därför att en Skodan i detta sammanhang gör samma samhällstjänst
som en BMW. Båda ägarna kommer till sina respektive jobb i tid.
Jämför med fastighetsskatten. Säljer någon sitt hus blir grannarnas
hus taxerade med underlag från den försäljningen.
- Nu är det väl ändå slut på eländets elände?
- Ingalunda. Här gäller det att suga på karamellen .”Den som har råd
att ha hus har råd att bo i det”, blir som ”den som har bil har råd att
köra med den”, visdomsord i NST från en s-politiker från guldkusten
i Viken eller möjligen vid silverstranden i Höganäs. Sorgligt att en så
klok ekonomiautodidakt lämnat maktens högsta boning. Bilskatten
kan ökas på. Vad säger du om 1,5% på taxeringsvärdet enligt ovan?
- Men hejda dig nu. Du verkat ha fått allvarlig guldsot.
- Nej, inte ens dollartecken i ögonen. Bilägarna måste erbjudas en
skatt som är påverkbar. Vi ger oss på drivmedelsskatten. Ökar vi den
ordentligt, är det mycket som kan sparas genom att ta cykeln, eller
möjligen apostlahästarna, i stället för bilen.
- Ha, ha. Där lurade du dig. Mindre bensinåtgång ger mindre skatt.
- Inte alls. Kajak jobbade som ledare för ollonborrsjägarna på Cam-
pingplatsen i Torekovs hela 1960-talet. Camparna ogillade få in
flygfäna i sina tält och husvagnar. Han lärde sig ekologisk balans,
men även ekonomisk. Det kiosken förlorade på sololja tog de igen
på regnkappor. Vi måste öka skatten till över brytningspunkten för
bortfallet. Inga problem, folket älskar sina bilar.
De knorrar på måndagen men tankar fullt på tisdagen.
- Allt klart?
- Ett problem återstår. Minskat körande innebär lägre försäljnings-
volym på däck. Statens momsintäkter minskar. Momsen på däck
måste ökas upp till 35%. -.
- Nu slutar vi innan du blir så desperat att du vill sänka alkohol-
skatten på karburatorsprit.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback