Korparna på Kallskärslid. Akt XXXVIII. En orättvis betraktelse?

Korparna på Kallskärslid. Akt XXXVIII. En orättvis betraktelse?


Rättvisans gudinna eller eller vilplats för duvor.
(Internetbild)

Akt XXXVIII 2006-02-09

En orättvis betraktelse?

- Lugin, vi köper ett gammalt bo och renoverar det. Kostnaderna för
boet och renoveringsmaterialet delar vi lika. Sedan säljer vi det med
en svårkalkylerad vinst.
- Ja Gunin, vi delar den vinsten lika. Det blir väl rättvist?
- Inte alls självklart. Det måste vi klargöra från början. Det kan ju
vara så att jag ensamt utför merparten av renoveringsarbetet. I så fall
bör jag ha en större del av vinsten.
- Det finns ingen, menar du, självskriven distributiv rättvisa om hur
en vinst eller förlust skall fördelas? Ingen högre makt som avgör vad
som är gudomlig rättvisa?
- Nej. Vi bör i förväg upprätta ett kontrakt med fastlagda kriterier om
hur fördelningen skall ske efter en försäljning.
- Men om vi även köper in all arbetskraft och fördelar denna kostnad
lika, kan vi då inte fördela vinst eller förlust lika?
- Beror på. Tänk dig att vi hjälps åt att köpa en lott för 100:-. Satsar
50:- var och vinner 1000:-. Är det då rättvist att vi tar 500:- vardera?
- Ja, helt klart tycker jag det är rättvist.
-Tänk dig, att den femtiolapp du satsade var din enda tillgång. Min
femtiolapp, däremot, var blott en tiondedel av mitt kapital. Du tog
enligt mitt sätt att se, en betydligt större ekonomisk risk än vad jag
gjorde. Därför borde du vara berättigad till högre utdelning.
- Jaha, ingen gudomlig rättvisenorm här heller.
- Vi har tills nu talat om rättvisa i resursfördelningssammanhang.
Agerande under frivillighet
- Vad mer kräver rättvisa, detta begrepp utan definition?
- Tänk dig att jag hackar dig i nacken med mitt näbb. Mot din vilja.
- Skulle du aldrig våga.
- Jag sa tänk dig.
- Det skulle omedelbart bli åtal, så vet du det.
- Ja, och därmed nästa form av rättvisa. Mitt straff och ditt skade-
stånd. Här har vi rättvisor som växelvis kallas kompensatoriska,
kommunikativa eller retributiva. Hur visst handlande juridiskt
skall bestämmas. Sökande i kloka lagparagrafer.
- Lika fall skall behandlas lika. Ingen opartiskhet inte.
- Det blir likväl enbart någon form av formell rättvisa.
En existerande lag som är objektiv kan sakna kriterier för rättvisa.
- Det har vi ju upplevt. Och att domstolarna inbördes dömer olika.
- Likheten inför lagen är en papperskonstruktion.
- Rättvisan har försvunnit in i moralfilosofins teoretiska dunkel.
- Du menar att känslor och former av ”fairness” har tagit över.
- Låt oss se tillbaka på fördelningsrättvisas igen, sett i detta dunkel.
Vi borde kunna se en rättvisa i hur förmånerna förvärvats.
- Tyvärr inte. Då borde skattebörda efter förmåga reellt gälla.
- Den teorin falla platt till marken om vi ser hur staten kräver in
fastighetsskatt. Där nås gråzonen för stöld eller konfiskering.
- För att inte riskera att beskylla vårt rättssamhälle för otillbörlig
myndighetsutövning, så konstaterar vi helt sonika att den statliga
rättvisan härvidlag bygger på att det är roligt att betala skatt.
- Ju mer skatt, desto roligare.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback