Korparna på Kallskärslid. Akt XXXV. En rättvis betraktelse?

Korparna på Kallskärslid. Akt XXXV. En rättvis betraktelse?


Bildunderlag ur internet.
(Bildmontage: Login 2006)

Korparna på Kallskärslid. 2006-02-04

Akt XXXV

En rättvis betraktelse?

- Lugin , minns du våra tidigare akter, de som berörde fastighets-
och förmögenhetsskatt? Akt II, III, IV och IX.
- Något så när Gunin. Varför denna undran?
- Det verkar som Göran Persson och Pär Nuder har läst dem.
- Har Göran lämnat in regeringens avskedsansökan?
- Nej. Men Göran Persson har enligt NT (nr 5/06 s. 2 Citerat) sagt:
”Det starkaste skälet mot förmögenhetsskatten är att den har ett drag
av frivillighet eftersom en del personer kan göra dispositioner för att
undvika förmögenhetsskatt. Det är inte bra för skattemoralen”.
- Exakt vad vi skrev. Men nog är fastighetsskatten, som vi beskrivit
den bl.a. i akt IV och IX, än mer demoraliserande?
- Förvisso. Men det verkar som Göran Persson givit Pär Nuder direk-
tiv att se över fastighetsskatten, ”den skall inte ge mer pengar än vad
som behövs”. Tala om luddighet. Det är ju mer sättet att taxera än
hur mycket som beskattas, som är dubiöst.
- Va? Fiktiv beskattning kan väl aldrig vara försvarbar.
- Naturligtvis inte. Men man lagar ju inte en läckande båt genom att
borra upp ett nytt håll som är enkelt att plugga. Det är den verkliga
skadan som måste åtgärdas. Taxeringsvärdena nyttjas ju i många an-
dra sammanhang, där bristerna skapar missgynnande: lagfartsavgif-
ter, förmögenhetsunderlag, försäkringspremier, lånegarantier m.m.
- Kan det vara (Kd), med sitt förslag till fastighetsskattens avveck-
ling, som fått Göran och Pär att försöka tänka till?
- Nu skall vi inte överdriva.
- Deras förmåga att tänka?
- Nej, (Kd)s förslag. Det är en halvmesyr, som i orätta händer kan bli
än värre än dagens skatt. Okontrollerbara avgifter.
- Ingen ny cancersvulst. Befintliga måste snabbt opereras bort helt
och hållet.
- Har du märkt Gunin, att jag i våra samtal om skatterna aldrig an-
vänt orden ”orättvisa” och ”rättvisa”?
- Det har jag noterat. Jag tror jag vet varför.
- Jag kommer i en akt framöver att sätta rubriken ”En orättvis
betraktelse?”. Akten skall handla om begreppet ”rättvisa”. Många
nyttjar i dag ”rättvisa” som någonting vår skapare fastlagt, eller
ännu vanligare, något som bygger på egna känslor och tyckande.
- Skall med intresse medverka i den akten.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback