Korparna på Kallskärslid. Akt 1358. Potatispressen i Torekov.

Akt 1358                                                                                                 2020-03-26

 

 

Potatispressen i Torekov

 

Gunin, välkommen hem till karantän från alpländerna . . .

– Samma till dig Lugin . . .

– Nu gäller någonting för tidsfördriv, Pax och Paxe började med det

   redan i föregående Akt, att hålla korpgluggarna på Olastorp . . .

– Nu avslöjade du svaret!

– Ursäkta, vi låter denna Akt innehålla nytt tidsfördriv . . .

– Den skall ju handla om premiären på nypotatissättning . . .

– Potatispressen, avser du inte framställa potatismos . . .

– Potatisfakta, sättning, sett ur ett journalistperspektiv . . .

 

 

– Jo, men vi gör det till ett forskningstidsfördriv . . .

– Vi hr ju i ett stort antal Akter, genom åren, beskrivit såväl

    premiärsättningar som premiärskördar . . .

– Vi visar en enkel och snabbt skapad matris över

    vad vi hittat . . .

  

– Den innehåller väldigt många hela eller delar av minnesluckor . . .

– Ja, vissa år saknas både sättning och plockning . . .

– Andra år endera eller. . .

– Uppgifter blir att fylla alla minnesluckorna i matrisen . . .

– I idén ligger "Tag god tid på dig" . . .

– Vi visar på hjälpexempel nedan . . .

– Pressklipp, att leta efter i arkivpärmar, klipplådor, bakom tapeter . . .

 

 
 

– Nog nu, vi har ju många klipp i tidigare Akter . . .

– Ok, vi visar var och när i en textruta nedan. . .

  

– Matrisen är gles, hoppas som sagts på hjälp med ifyllandet . . .

– Anger 63 år varav 35 med dag för såväl ner som upp.

– Gör tankeexperimentet att blott två odlare varit aktiva . . .

– Då kunde vi skapa differensen mellan tidigaste och senaste sättningen . . .

– Ja, 10/2 respektive 10/4, som gör 59 dagar . . .

– Tidigaste och senaste plockning, 25/4 och 20/6, visar på 56 dagar . . .

– Växtperioder varierar i materialet mellan 130 dagar och 15 dagar, vilket

    visar på statistikens lurigheter i för litet material . . .

– Gammal kunskap; "Statistik är lögn och förbannad dikt" . . .

- Eller: "Lögn, förbannad lögn och statistik" . . . 

– Vi inväntar efterfrågad hjälp och årets premiärplockning . . .

– Ja, för ett bredare och djupare underlag . . .

– Vi återkommer i april eller maj med plocknings-Akter . . .

– Och törhända med Akter om alla problem runt sättning och skörd.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1357. Att inte låta sig isoleras

Akt 1357                                                                                                 2020-03-16

  

Att inte låta sig isoleras . . .

 

Paxe, vi har beordrats att kolla upp hälsoläget bland korparna

    i Hovs Hallar, Vångaberget och Ryssberget samt Stenshuvud . . .

– Då så Pax, må vi planera flygrutten för möte med Funin, Sugin

    och Sugut samt Punin . . .

– Först till Hovs Hallar, synbara från Hallands Väderö . . .

– Därefter riktning mot Fjäremyr för lunch . . .

– Mellan kyrkospirorna i Örkelljunga och Åsljunga . . .

– Efter matrasten mot Glimåkra kyrka, förbi Bjärnum . . .

– Sedan linje kyrktornen Sibbhult - Näsum . . .

– Så passerar vi över Vånga med sin kyrka . . .

– Dikt sydvart . . .

– Från Vångaberget och Sugin mot . . .

Sugut och Ryssberget . . .

– Rakt österut. . .

– Efter mötet en matrast på Hanö och sedan över Hanöbukten

    till PuninStenshuvud . . .

– Tror du någon av dem sitter i frivillig karantän?

– Nej, men när jag studerade färdkartan hittade jag en ort, en

    by som inte lät sig isoleras utan finns med på fyra blad . . .

– Intressant . . .

– Intressant ja, om du kan se vilken namn det är under vår färd.

– Skall hålla duvögonen öppna.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1356. Torekov en dag i mars 2020

Akt 1356                                                                                                 2020-03-05

 

 

Torekov en dag i mars 2020

 

Pax, i förra Akten vikarierade vi för korparna för att de var

   i Alperna och hemsökte alpkajorna . . .

– Jo Paxe, och nu påstår de att de sitter i frivillig karantän

    efter en alpsväng in i Italien . . .

– Tro vad vi vill, men vi i väntan lägger in en Akt med

    lägesbilder från mars, utan andra kommentarer än de

    hänvisningar som gives . . .

– Sagt och gjort . . .

– Svårt att avgöra om det är sen båtupptagning på gång . . .

– Eller tidig sjösättning . . .

– Hur som, hamnen är tom . . .

– Men arbetena med badbryggorna fyller ut . . .

 
 
 
 
 

– Det lär förekomma bad redan nu . . .

– I vattentemperatur kring några plusgrader . . .

– Kanske varmare i Kyrkan med ny värmepump . . .

– Oaktat mycket vatten i 2:e Bäck . . .

– Var sommaren 2018 torr, och många träd i Strandskogen

    for illa och måste nu gallras ut . . .

– Något irriterande för hackspettarna . . .

 

– Utgallring pågår . . .

 
 
 
 
 
 
 

– Lite tidigare bilder som jämförelse . . .

 

 
 

– Fler finnes att söka genom scrollning i högermarginalen.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1355. Måhända omvälvande i Torekov

Akt 1355                                                                                                 2020-02-24

  

Måhända omvälvande i Torekov.

 

Pax, är korpflocken på vintersemester i Alperna?

– Förmodligen Paxe, våldgästar sina vänner bland alpkajorna . . .

– Aha, jag minns dem från Akt   ,den         . . .

– Vi har fått som vikariatsuppdrag att fixa denna Akten, 1355 . . .

– Omfattande vad?

– Osäker. De har lämnat efter sig ett utkast med tre foton över Sjöfartsmuseet

    i Torekov och en textruta . . .

– Verkar vara någon påspädning till Akter som typ "Brytningstider" eller

    "Miljöbyte" . . .

– Du menar som i Akt 1330, de 25/6 2019 . . .

– Men kan även var i serier som "Gluggarnas Torekov" eller "Tolkningstider" . . .

– Jo, du minns Aktera 1261 den 14/9 2017 och 1130, den 25/6 2019 . . .

– Men lika gärna delar till "Valöverläggningar", "Hörnor" eller "Gångna tider" . . .

– Tror mig minnas Akter som 1303 den 16/9 2018 och 1177 den 14/12 2015 . . .

– Samt Akt 1101, den 5/7 2014 . . .

– Hur gör vi med dessa tre kort, i tema nu, då och tidigare . . .

– Eller tvärt om, 1934, 1957 och 1978 . . .

 

 
 
 

– Vi gör det enkelt för oss . . .

– Ja, även vi måste ges lite sportledighet . . .

– Även om duvsporten lever alla årets veckor . . .

– Vi plockar och kompletterar med några slumpvist valda

    bilder ur angivna Akter, utan någon vidhängande text. . .

 

 
 
 
 

– Bildmaterial med anknytning till Sjöfartsmuseet finns i ett

    hundratal Akter . . .

– Och upp mot det dubbla om vi även ser till adekvat text . . .

– Om vi i en matris, utöver Akterena ovan, anger de "tyngre"

    Akterna i ämnet . . .

– Kan var och en själv leva sig in . . .

– I vilket tema de bäst passar . . .

– En sportlovssysselsättning så god som någon . . .

– Helt utan vallningsbekymmer och benbrottsrisk . . .

– Enbart att skrinna till verket.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1354. Att backa in i Torekov.

Akt 1354                                                                                                 2020-02-13

  

Att backa in i Torekov

 

– Hej, mitt namn är Mollusca Gastropoda

Jag är ett blötdjur, en snigel med eget hus, en snäcka.

Jag har blivit ombedd att berätta några ögonblicksbilder

från min ankomst till Torekov och Hallands Väderö.

Det var jag som kom på husvagnscampingen.

Några supplerande Akter kommer på slutet.

Jag kom, som ljuset, österifrån.

Upp och ner för en väderkvarn.

Upp och ner för en kyrka.

På samma plats, i stort och i högt.

Storgatan fram.

Det tog sin tid.

Fram till Jakob Ekmanska handelshuset.

Som hunnit bli till Ess-Pes.

Mer info får du söka själv i tidigare Akter.

Jag fanns med i Akt 369, den 23/10 2007.

Och kom fram till Väderön enligt Akt 1287, den 19/4 20128.

Som sagt några olika minnesbilder.

Från en kort sträcka, under lång tid.

Jag gillar långsamhetens lov.

 
 
 

 

 
 
 

Såg du? När jag väl kommit i kapp Berners bil och vände mig

om, var det en betydligt nyare bil. Tala om snabba modellbyten.

 

 
 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1353. Akt för totalförsvaret runt Torekov

Akt 1353                                                                                                 2020-01-21

  

AKT för totalförsvaret runt Torekov och Hallands Väderö 

Marin, nog hänger väl signalflaggorna väldigt slaka?

– Även de övriga, Kajak, och anledningen är nog vanlig hederlig rädsla . . .

– Ja, de är väl spända inför fanan, förlåt, faran . . .

Minan

 

– De har ständigt denna Mina inför sina sinnen . . .

  

– Den är gammal på Batterivallen, kom innan såväl Flaggmasten som Museet . . .

  

– Den har signalerat sitt hot från olika positioner . . .

– Framför Batterivallen, på den och innanför den . . .

– På flygfotot nedan kanske som den mest utmanande . . .

– Du menar precis framför stäven, om den funnits, på Fram . . .

– Den har även låtit sig framhävas med olika färgnyanser . . .

 
 

– På kortet ovan ser Minan ut som en drinkautomat . . .

– Ja, ingen verkar skygga . . .

– Om inte rädsla så borde i vart fall respekt kunna förväntas . . .

– Absolut, Batterivallen med bestyckning är del i vårt totalförsvar . . .

– Först gömdes Minan under en regnpresenning . . .

– Sedan återfick den sin kamouflagemålning . . . 

– Vi har haft med den i ganska många Akter . . .

 

  

– Men allt försvarsmateriel kräver underhåll och tillsyn . . .

Minan är mer jobbig än Kanonerna . . .

– Du menar att det måste desarmeras inför varje ingrepp . . .

– Och sedan armeras på nytt . . .

 

  

–Den får inte bli alltför iögonfallande . . .

– Då riskerar den att bli TV- och filmstjärna . . .

– Som här, "Allt för Sveriges", med Anders Lundin . . .

 

  

– Du som vill veta mer om Minan kan läsa vidare nedan . . .

– Om någonting briserar eller inte . . .

– Så återkommer vi, antingen som korpar eller andar . . .

– Änder, menar du?

– Nej, andar, korpspöken.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1352. AKT-komplement 9 - Torekov och Hallands Väderö

Akt 1352                                                                                                 2020-01-16

  

AKT-komplement 9  - Torekov och Hallands Väderö

 

Pax. märker du att Urus verkar nervös över alla dessa svängningar

    i klimatet . . .

– Ja Paxe, varannan dag regn och var tredje solsken mellan storm och stiltje . . .

– Nåja, inte så, väder. Det är klimatet . . .

– Ok, växlingar mellan inlandsis och Medelhavsklimat . . .

– Ok, vi kan lugna honom med ett komplement till Akt 1340 den 23/9 2019 . . .

– Den Akt i vilken Hallands Väderö föddes och gick förlorad . . .

– Så får Urus inse lite om tidsbegrepp . . .

– I Akten hade vi Väderö-bilder från 4000 f Kr, 900 f Kr och 500 f Kr . . .

– Nu kompletterar vi med fyra till: 12000, 9000, 7500 0ch 3000 år f Kr

– De tre svartvita från en artikel i NST den 30/8 1981 . . .

– Av Erik Mohrén . . .

– Växlingar, ok omfattande, men inom en tidsrymd på typ 15000 år . . .

– Du menar att Urus kan slagga lugnt . . .

– Sa vi inte så redan i Akten enligt ovan och i de Akter som det hänvisas till . . .

– Som exv 1089 den 19/3 2016, 996 den 4/3 2013 och 166 den 13/11 2006 . . .

 
 

– Boken har en bild från 15.500 år f Kr.

– Littorinahavet stavas i en del andra källor litorinahavet.

 
 
 

– Så var det med det . . .

– Vill du veta mer kan du googla på olika termer . . .

– Jag vet, som "littorinahavet", "yoldiahavet", "inlandsisen", "klimatklivet"

    "Nirvana fallacy", senglacial tid", preborial tid", "atlantisk tid", "subareal tid" . . .

– Lugn, det räcker, vi måste hinna läsa innan vi blir insnöade . . .

– Bra du nämnde det, hur blir det med snö?

– Svårt att sia om, du får kolla upp Akt 1046 av den 21/10 2013 så länge . . .

– Isbeläggning då?

– Svårt att sia om, du får kolla upp Akter som 1185 den 12/2 2013, 1003 den 7/4 2013,

    och 472 den 2/3 2008 så länge . . .

– Du har tiden till nästa Akt på dig.

– Hör av dig om du inte hittar förklaring till bilderna.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1351. Dödens barriär i Torekov.

Akt 1351                                                                                                 2020-01-09

 

 

Dödens barriär i Torekov

 

Gunin, vad var det för oväsen kring hamnen i Torekov, under hösten . . .

Lugin , förmodligen stenljud . . .

– Du menar från olika renoveringsarbeten . . .

– Ja, exempelvis vågbrytarens omstrukturering . . .

– Sjöarna, vågorna, har ju ofta spolat över. . .

– Till de i skydd liggande båtarnas förtret . . .

 

 
 

– Inte bara vatten, även isflak och stenblock kom över krönet . . .

– Till de i skydd liggande båtarnas förtret . . .

 

 
 

– Någonting måste göras . . .

– Fler och större stenbumlingar placerades ut i vattenlinjen . . .

– Tanken var att skapa en "dödens barriär" . . .

– En stenbarriär utanför betongpirens baksida . . .

– Med ett "dike" mellan barriären och betongens välvda yta . . .

 
 

– Tanken är att vågorna slår över stenbarriären . . .

– Faller ner i "diket" och dör . . .

– Orkar således inte fortsätta över betongpiren . . .

– Även is och sten fångas upp i "diket" . . .

– Smart . . .

– Hoppas barriärens block är tunga nog . . .

 

  

– Hamnens utbyggnad och bakomliggande förslag har ju

    alltid varit underlag för mycket stormande . . .

– Vi har Aktat om detta från och till.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1350. GOTT NYTT ÅR i Torekov

Akt 1350                                                                                                 2019-12-29

 

 

GOTT NYTT ÅR i Torekov och på Hallands Väderö

 

Marin, sanden håller pp att rinna ut . . .

– Ja Kajak, moster Ellas förnyårsmeny väntar . . .

– Visst, men vi måste hinna ut med en önskan . . .

– Vi gör som duvorna och ugglorna gjort, drar till med retrogrejer . . .

– Och blandar in några nya önskningar och löften . . .

– Ok, först en sliten tillönskanstablå . . .

– Men det är ju de ungas helg, så låt gå . . .

   

– Händer det något av kulturellt värde under helgen . . .

– Det lär, som under tidigare årsskiften, bli en ankekonsert . . .

 

 

– De lär ha övat en tid . . .

– Var håller de hälsovårdande myndigheterna till . . .

– Borde falla under samma förbud som fyrverkerier . . .

– En förhoppning är att folk kan ta nyårsdoppet 2020 från nya

    bryggor utmed Norra Stranden . . .

 

  

– Har vi lyssnat in några nyårslöften?

– Skarvarna önskar som vanligt att de ska bli lika vita

    i sina sinnen och själar som svanarna är utsides . . .

 

 

– Ja, ja. Än fler är det som vill att ljuset segrar över mörkret

– Att allt svart blir vitt . . .

 
– Vackert, och om någon faller är vädjan om en mjuk landning . . .
 
 

– För att få bättre förberedelsetid för sin vinodling vill Lugar att

    2020 skall spegla 2021 . . .

– Andra vill att 2020 skall spegla 2019 . . .

– Aktieägarna?

 

 

– Många önskar att de fick förmågan att i tid lärs sig se vart vinden blåser . . .

 

  

– Några vill ha Skatteverkets löfte om att aldrig höja taxeringsvärden . . .

– Oavsett tillkommande havsutsikt . . .

 

 

– På tal om hav och utsikt över havet, önskar sig SSRS att ingen missbrukar

    gamla nödraketer som fyrverkeripjäser . . .

 

  

– Vi slutar som vi började . . .

– Med en gammal kändis . . .

 

 – Vi återkommer förmodligen nästa år, 2020. . .

– Om vi överlever nyårsnattens foderhäcksutbud. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   


Korparna på Kallskärslid. Akt 1349. Varmbadhusbranden i Torekov

Akt 1349                                                                                                 2019-12-27

 

 

Varmbadhuset i Torekov

 

Gunin, vi som firade julen i Pinus den Höge blev vittne till den olycksaliga

    branden i Torekov, som ödelade det gamla fina badhuset, dagens SPA . . .

– Ja Lugin, de som var i Ravnahult slapp se eländet . . .

– För dessa kan vi göra en liten resumé . . .

– Brandlarmet gick vid tvåtiden på natten till julafton . . .

– Redan efter en styv timme insåg brandbekämparna att loppet var kört . . .

– Sex olika stationsenheter kom till hamnen i Torekov

– Minnet från den stora branden 1858 sitter djupt i allas medvetande. . . .

– Minns Akt 1318, den 13/8 2019 m fl . . .

– Men trots ett berömvärt arbete blev allt lågornas rov, enbart skrot

    och aska blev kvar . . .

– Tragiken var fullbordad . . .

   

– Men tack och lov räddades de kringliggande byggnaderna . . .

Gamla Livbåtshuset, Varvet; med Spruthuset, Sjöfartsmuseet,

    Lotsstugan och Skjulet . . .

– Katastrofen var inte total . . .

  

– Under hela helgen vallfärdades folk för att bese olycksresterna . . .

– Badkar, tånghämtningshinkar, toaletter, ventilationsrör . . .

– Stolar, kontorsutensilier, vaskar . . .

 
 

– Många strömmade till för att sörja och i smågrupper dela med

    sig av tidigare upplevelser i Badhuset . . .

– Hade det varit en 30-talsolycka hade måhända sörjandet visat

    upp sig i andra former . . .

  

– Vi vill även visa upp en kronologi över Varmbadhuset . . .

– Om allt i denna inte är dig till behag så gnäll inte . . .

– Hör av dig så rättar vi till det . . .

 

 
– Vad händer nu?

– Kommer den nya havsutsikten, från den utbyggda restaurangverksamheten

    kring Livbåtshuset / Varvet, att få kvarstå . . .

– Eller kommer det ett nytt SPA  . . .

– En replika av det just brunna badhuset . . .

– Eller en större modern byggnad i betong, stål och glas  . . .

– Innehållande som tidigare men även bastu, bassäng och ölhävarstuga . . .

– Och med utgång från bastun direkt ner i västerhavet . . .

 

 
 
 

– Den som lever får se . .

– Går det att sia, går det att se omen . . .

– Kan rök signalera brand . . .

– Kan flagga på halv stång vara ett omen?

 

 

Det har även förekommit bränder och brandkår i andra Akter. Exempelvis:

1274 (1/1 18), 1241 (20/2 17), 1218 (21/9 16), 540 (12/3 09) och 264 (5/4 07).

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1348. AKT-komplement 8 - Torekov - Hallands Väderö

Akt 1348                                                                                                 2019-12-23

  

AKT-komplement 8  -  Torekov – Hallands Väderö

  

Paxe, det är julafton i morgon, vi måste göra någonting snabbt,

    medan övriga donar med julklappar, rim, gröt och dopp i grytan . . .

Paxe, vi kompletterar för åttonde gången . . .

– Visst, vi har Aktat mycket om väder, och om väder kan alla tycka . . .

– Vi lägger ut en lokalanpassad bild om begagnat väder . . .

  

– Väder påverkar vanligtvis sjöfarten, som vi även mångskrivit om tidigare . . .

 – Vi tänker på Ernst Nilssons galeas GERDA . . .

– Vi visar upp ett modellbygge som vi tidigare inte begagnat . . .

– Och en rättelse så intresserade kan kalla fartyg och båtar vid sina rätta namn . . .

 

 

– Men bland allt gammalt, en nyhet, en ny årsbok från Bjäre Härads

    Hembygdsförening . . .

Bjärebygden 2020 . . .

– Vi har ju under senkommen tid oftast omskrivit dessa . . .

– Här kommer den . . .

– Vi omtalade redan i förra akten två inslag, Barfoth och Svensson . . .

– Två sanna torekovsbor . . .

– Här kommer även övrigt . . .

  

– Dessa två kan då anses som begagnade och vi kan komplettera . . .

– Med lite bildmaterial och Akt-hänvisningar

Christopher Barfoth av Bertil Wulff . . .

Sigfrid Svensson av John Henrysson . . .

– Text får du hämta ur Bjärebygden eller angivna Akter . . .

– Bilderna faller då in i sina rätta sammanhang . . .

 
 

– Väderöbåten Nanny, hundra år gammal i år, har frekvent

    Förekommit i våra Akter . . .

– Tacksamt är därför att hon finns med i året upplaga . . .

– En intressant artikel av Ingrid Persson Skog . . .

– Vänligen läs i årsboken, finns att köpa bl a på ICA och Turistbyrån . . .

– Med flera ställen, fyra julklappar för under tusenlappen . . .

 

– På tal om julklappar, en sista bild för dagen . . .

  

– Om vi inte får ett allt för komplicerat puzzel i julklapp . . .

– Återkommer vi med en årsavslutande Akt inför Ett Gott Nytt År.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 

 

 


 [JH1]

 [JH2]

 [JH3]


Korparna på Kallskärslid. Akt 1347. AKT-komplement 7 - Torekov -- Hallands Väderö

Akt 1347                                                                                                 2019-12-09

  

AKT-komplement 7  -  Torekov – Hallands Väderö

  

Pax, Moster Ella har samlat korparna i Pinus den Höge till beslut

    om julhelgernas menyer . . .

Paxe, jobb för oss men ett nytt AKT-komplement . . .

– Det blir nummer 7 . . .

– Visst, Akt 1334, den 11/11 2019, var 6:an . . .

– Vi kan komplettera våra salongsbåt-Akter med en återfunnen bild . . .

– Ja, Albertina, men vi fick inte napp på båten i Akt 1337, den 31/8 2019 . . .

– Efterlysningen i Länspumpen till trots . . .

 

 

– Vi kan komplettera vår Astimid-Akt med en ny bild på en korsning mellan

    en hare och en gräsand . . .

– En teckning ur SvD . . .

 

     Hare eller and?  Kanin eller anka? En teckning av psykolog Joseph Jastrow  1892.

– Vi har ju ganska ofta Aktat om händelser i och kring hamnen .

– Visst, vi kompletterar med ett meddelande om vattenståndsförändringar

    i hamnbassängen . .

– Hämtat från NST, som fått den från Bjäre Härads Hembygdsbok. . . .

– Årets utgåva kom i dagarna, årgång 2020, med artiklar om bl a Christopher

    Barfoth och Sigfrid Svensson, två sanna torekovsbor . . .

 

  

– I Akt 1334, den 11/11 2019, avhandlades signalsystem, varvid

    brevduvor förordades . . .

– En artikel ur SSRS:s tidskrift TROSSEN styrker detta. . .

 

  

– Så en sorglig nyhet, som slutkomplettering . . .

NST har meddelat oss att torekovs meste "Edde" Pihl har gått ur tiden . . .

– En idrottsprofil att minnas.

– En sportsman.

 

 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1346. I stad men inte i by

Akt 1346                                                                                                 2019-11-30

  

I stad men inte i by

  

Kajak, jag satt och lyssnade på Lugar och Punin . . .

Marin, var det rent fyllesnack . . .  

– Vet inte, Punin hade varit i några städer för att kolla utbudet på julklappar . . .

– Jag känner beteendet, de började snacka för och nackdelar . . .

– Precis, är det bäst eller sämst i staden eller på landsbygden . . .

– Vem segrade denna gången?

– Vet inte, det blev understundom högljutt, svårt att hänga med . . .

– Vad var före denna gången . . .

– Folkets boende, stora hyreskaserner kontra små idylliska stugor . . .

 

 

– Sedan alla folkets bilar och vart de skall parkeras . . ,

– Landsbygden behöver bilar, i staden finns vanligtvis bussar

 
 
 

 

 

– Staden, en gång grundlagd av någon gammal kung, har ofta statyer . . .

– Eller kanske: "Du skall inga andra kungar hava jämte mig" . . .

– Byar får ofta nya sig med något namngivande helgon . . .

 

  

– Bykatterna, strykare som jagar efter egen mat skiljer sig från de lata

    stadskatterna som får burkar med "Wiskas" . . .

– Ofta sovande innekatter . . .

 

  

– Fåglarna beter sig också annorlunda . . .

– Förvisso, vi hänvisar till tidigare Akter . . .

 

 
 

– Svanarna är vanligtvis väldigt sociala i såväl stad som by . . .

 

  

– Men skiter de lika våldsamt som bjäreskarvarna  . . .

– Träd dör men inte klippor . . .

  

– Hur gick det för Punin, hittade han några julklappar?

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1345. Ingenting ger någonting i Torekov

Akt 1345                                                                                                 2019-11-21

  

Ingenting ger någonting i Torekov

 

 – Gunin, så här i tider av jakt, gåsfester, ålagillen, advent- och julförberedelser

    så hinner jag nästan ingenting . . .

Lugin, tag det lugnt, som du vet är ju ingenting alltid någonting . . .

– Du tänker på vår gamla filosofiska Akt från den 21/1 2006 . . .

– Precis, Akt XXVIII, 28 . . .  

– För att se till att någonting sker i tider av ingenting så lägger vi ut den Akten

    på nytt . . .

 

 

Korparna på Kallskärslid.          2006-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Tomhet = Ingenting?

Ingenting har här både begränsning och yta.

(Foto: Gunin  2006)

 

Korparna på Kallskärslid.          2006-01-28

 

Akt  XXVIII  (28)

 

Är ingenting någonting?

 

- Lugin, är det någonting? "Nånting?", Något?

- Nej Gunin, det är ingenting. Inget. Intet.

- Hur kan du prata om ingenting om det inte är någonting?

- När jag pratar om ingenting så menar jag att det inte är

   någonting. Saknar du någonting i hjärnan?

 -Nej, ingenting. Men när du pratar, pratar du ju om någonting. Detta

   någonting kan ju inte vara ingenting. För om ingenting är ingenting

   så pratar du ju inte. Men det gör du ju, kanske i sak om ingenting,

   men likväl måste det vara någonting som går att prata om.

- Du menar att om ingenting är någonting, kan det då fortfarande

   vara ingenting?

- Ja, om ingenting är ingenting vad betyder då ordet ingenting när du

   använder det? Exempelvis om någonting.

- Om ingenting är ingenting kan jag ju inte tala om någonting som

   inte är någonting, exempelvis ingenting.

- Nej, ingenting är en omöjlighet. Begreppet är en självmotsägelse.

- Då måste vi göra någonting idag.

- Ja. För gör vi ingenting så gör vi likväl någonting.

- Som kan tolkas som ingenting?

- Nej. Eller ...

- Nu vet jag en definition på ingenting.

- Icke.

- Jo, som svar på en fråga.

- Låt höra.

 

- Vad blir det efter planeringen av nya golfbanor på Bjärehalvön och

   Hallands Väderö?

- Svaret är ju absolut inte ingenting. Det blir någonting, exempelvis

  en ”Förlikningskommission”.

- Som kommer att leda till någonting?

- Ge dej. Nu flyger vi och gör ingenting.

- Nå garanterar jag att du går i drickat, störtar i Kattegatt.

- Kunde varit värre. Över någon golfbana.

- Jag räds ingenting. Inte ens golfbanor.

 

 

– Det var den . . .

– Det gör ingenting om du repeterar två Akter till, LI (51) från den 3/3 2006

    och 406 från den 30/12 . . .

– Ja, alltid ger det någonting, allt detta om ingenting . . .

– Vi återkommer med någonting när ingenting utgör hinder. . .

– Vi kommer ur vårt vakuum.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1344. AKT-komplement 6 Torekov - Hallands Väderö

Akt 1344                                                                                                 2019-11-11

 

AKT-komplement 6 -  Torekov  -  Hallands Väderö

  

Pax, blinkningen med ditt öga, var det en signal?

Paxe, självfallet en flirt, eller flört, så här i farsdagstider . . .

– Jag uppfattade signalen som ett propå till att även vi bör gå

    in med kompletterande info till tidigare Akter . . .

– Om signaler menar du?

– Rätt uppfattat, ren tankeöverföring . . .

– Vi har ju Aktat mycket om överföringar . . .

– Inte minst mellan Torekov och Hallands Väderö .  .

– Jag tror bilderna med signaler bakåt i Aktarkivet kan

    ge rätt signaler för full förståelse . . .

– Yes, lägg ut, lägg ut . . .

– Den inledande kartan får representera hur det blir när

    signaler helt slår fel . . .

 
 

 

– Vi har visat upp en mångfald varianter för överföring av information . . .

– Alla har sina förtjänster och brister . . .

– Ljus kräver mörker, elektronik kräver elkraft, röksignaler ved och eldon . . .

– Tankeöverföring kräver även kraft, flaggor kräver flaggstänger m m . . .

– Ett överföringssysten är oöverträffat fram till i våra dagar . . .

– Jag vet, brevduvor . . .

– Det fanns ett duvslag i Skjulet, nära de övriga signalsystemen vid hamnen . . .

– Ja, under många år . . .

– På Hallands Väderö leve de som bergduvor vid Kallskärslid.

 
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se