Korparna på Kallskärslid. Akt 1414. Torekov, till flydda tider . . . 8

Akt 1414                                                                                                2021-06-18

 

Torekov, till flydda tider . . .  8 

 

Paxe, vilken värme, tropisk natt  . . .

– Jo Pax, inget underlag för jobb . . .

– Vi gör det extraordinärt enkelt för oss . . .

– Ja, vi gör en Akt som en direkt fortsättning på Akt 1402 . . .

– Ja, "Flydda tider . . . 5" från den 11/3 2021 . . .

– "Navigare necesse est . . . "

– Det var torrt även 1966, nyhetstorka, som vi läst om i KvP . . .

– Först under hösten med jakten på Clark Olofsson blev det rubriker . . .

– Rån, polismord och flykt . . .

– Ny polisorganisation med ökad effektivitet . . . .

– Fler händelser från 1966 i slutet av Akten . . .

– Nu kör vi våra drastiska händelser av en helt annan art . . .

 

 
 
 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1413. Torekov - med ett sidolyft för sidan

Akt 1413                                                                                                   2021-06-11

  

Torekov  -  med ett sidolyft för sidan

  

– Har du hört på maken Gunin?

– Vems make, Lugin?

– Nej, jag syftar på åsikterna . . .

– Vems åsikter . . .

– Inte alarnas utan några typers, några som läst våra Akter . . .

– Och?

– Några som tycker att våra Akter kräver ett lyft . . .

– Lyft är ju något av det vanligast förekommande i våra Akter . . .

– Lägg in några så må vi avläsa reaktionerna . . .

– Ok, ur tidigare och senare Akter . . .

– I traditionell oordning . . .

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kolla även Akt 1362, den 27/4 2020, således april 2020 i högermarginalen

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1412. Torekov och kungens resor.

Akt 1412                                                                                                2021-05-26

 

Torekov och kungens resor

 

Ers Majestät, våra hjärtliga gratulationer . . .

Urun, det var ju så vi inledde förra Akten . . .

– Minns det Urus, kung Oscar II jagade harar på Hallands Väderö . . .

– Vi utlovade i den Akten, 1411, att återkomma med lite om kungens

    sätt att ta sig till och från sin populära jaktmark . . .

– Ett vanligt sätt var att han nyttjade sin jakt . . .

– Sin kungajakt

– Kungajakten HMS Drott, som du kan läsa mer om på Internet . . .

– Som exempelvis i https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Drott

Oscar II färdades gärna med Drott från Stockholm till Marstrand . . .

– Och passade under färden på att göra jaktstopp på såväl Ven som

    på Hallands Väderö utöver skånska gods och herresäten . . .

– En annan vanlig resväg var att från Marstrand ta tåget till Halmstad . . .

– Och ett ombonat jaktsällskapsliv på därvarande Stadshotellet . . .

– Till Torekov och Hallands Väderö tog man dock inte någon av

    båtarna i Hallands Ångfartygs AB reguljära turer mot Köpenhamn . . .

– Oh nej, kungen med sällskap hyrde in ett eget fartyg för Väderö-besöket . . .

– Exempelvis "J P Dillberg" eller "Lübeck" . . .

– Oavsett Drott eller inhyrt ångfartyg gick det att fixa goda luncher ombord . . .

– Fartygen, tillhörande Hallands Ångfartygs AB, "Hallandsbolaget", som

    från 1852 till 1899 läktrade, av och på, passagerare i öasundet anses ha

    haft stor betydelse för framväxten av turism för Torekov . . .

– Liksom skapandet av såväl kall- som varmbadhus . . .

– Som vi tidigare Aktat om i några olika sammanhang . . .

– Akt 1403, den 17/3 2021 . . .

– Tänk att 1860 kunna resa direkt från Torekov till Lübeck . . .

– Eller Halmstad, Varberg och Göteborg . . .

– Eller Helsingborg, Landskrona, Malmö och Köpenhamn . . .

– Att möjligheten upphörde 1899 berodde på en tragisk olycka i öasundet

    i samband med av och påstigande passagerare till S/S Halland . . .

– Mer om framväxten av Torekov som turistort och om resmöjligheterna via

    fartyg och genom järnvägarnas tillkomst kan du läsa om i "Torekovs-

    litteraturen, som vi omnämnt i idigare Akter . . .

Olle Rencks "Torekovbornas Väderötrafik" och Bertil Wulffs böcker och

    artiklar ur "Bjäre Härads Hembygdsförenings årsskrifter" . . .

– "Hallandsbolagets" uppkomst och fartygsflotta kan du läsa om i

    Klubb Maritims tidskrift "Båtologen", nr 2 och 3 2020 . . .

– Du finner mycket om det gamla rederiet på nätet . . .

– Observera att passagerarna under periodens inledning färdades

    med riggade hjulångare . . .

 

 
 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1411. Torekov, för kung och harjakt

Akt 1411                                                                                                2021-05-16

 

Torekov, för kung och jakt

 

Ers Majestät, våra hjärtliga gratulationer . . .

Urus, det kan väl vara på sin plats att gratulera Oscar II . . .

– Förvisso Urun, även om vi inte är påträngande rojalister . . .

– För sitt goda omdöme att välja Hallands Väderö som jaktmark . . .

– Huvudbytet var skogshare . . .

 

 

– Vilket vi antydde redan i Akt 1408, den 30 april i år . . .

– I en Akt som vi oförsiktigt utlovade en återkomst om detta. . .

– Lovat är lovat, vi kastar in lite gamla och nya klipp och bilder . . .

– Viktig information kan inhämtas ur "Torekov-litteraturen". . .

– Kolla in i Aktens avslutning . . .

 

 

– Vi kan ta en mer sammanhängande artikel . . .

  

– Lite mer om fartygen kung Oscar II färdades med mellan

    Halmstad eller Bohuslän och Hallands Väderö återkommer

    vi med i nästa Akt . . .

 

  

– Som du ser har jag plockat in lite nyare jaktbilder från tidigare Akter . . .

Kungseken, utmed stigen mellan Kapellhamn och Sandhamn . . .  

– Som vi ju omtalat i ett flertal Akter . . .

– . . . är ett påtagligt minne efter jakterna . . .

– Jägarna är inte hararnas enda plåga . . .

– Som hos folken, pest, kolera och virus . . .

 

 
 

– På tal om plågoris, vi har Aktat om kaniner, om än mer på fastlandet . . .

– När du läst angiven Väderölitteratur vet du att kaniner har förekommit

    på Väderön, men utrotats. . .

– En spännande historia med bland annat rävar inblandade . . .

 

  

– Välkommen framöver, som utlovats, till en fartygs-Akt . . .

– Med Drott, J P Dillberg, Halland, Najaden och Lübeck.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Torekovsbygden - Memoryplan Nr 5

Akt 1410                                                                                                2021-05 -08

 

Torekovsbygden  -  Memoryplan Nr 5

Människor, minnen och historia

  

Strixa, i tidigare klusterinlägg anlitade jag delvis Lugar . . .

– Jo Strixa, jag vet att han tjatade om uppgifter . . .

– Felaktigheterna har jag försökt rätta till inför klustren i

    sista rutan . . .

– Där ser jag att du dessutom har markerat Memoryplan Nr 4:s

    bilder med en röd markering . . .

– Här kommer nu nya bilder för inplacering i nya eller i

    tidigare kluster . . .

– Ok, vi rullar, in med 40 bilder . . .

– Från 153 till och med 192.

 
 
 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 sbygden - Memor


Korparna på Kallskärslid. Akt 1409.

Akt 1409                                                                                                2021-05-02

 

Bjäre, där sanden blev till guld . . .

 

Lugin, vi saknar några länkar i vår guldkedja, Bjäre pantoffelrajs . . .

– Ännu Gunin, men med dagens utlovade Akt, denna således, om nypotatis,

   kan kanske hjälpa oss till luckifyllande . . .

– Ja, matrisen har tomma luckor, en eller två . . .

– Förvisso, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1972-73 m fl . . .

– Inalles för icke kompletta år, som saknar siffra i kolumn S:a, finner jag 30 . . .

– Nåja, över hälften, 34 har vi, det är väl ok? Faktiskt 35 om vi lägger in årets . . .

 

– Årets rajs, ja ner den 1/3 och upp den 29/4 är ju snabbt i båda ändar . . .

– Men slår inte den 10/2 2015 eller den 25/4 2014 0ch 2015 . . .

– Enligt pressklippen nedan . . .

– Men vi vill gärna ha pressklippsinfo om de 30 luckbristerna ovan . . .

– Hör gärna av dig . . .

– Exempelvis som kommentar till bloggen . . .

 

 
 

– Vill du kolla de 34 övriga ger vi dig några gällande Akter . . .

– Men pantofflorna skall ju inte bara ner i och upp ur sandjorden . . .

– Den skall ner i grytan och kokas . . .

– Ett grannlaga görande . . .

– Ett bra recept nedan . . .

– Sedan är det bara att äta upp dem . . .

– Eller tugga ner dem . . .

– Korka upp en "lille en" . . .

– Skåla ner . . .

– Hör upp, vi återkommer . . .

– Om inte förr så när sättorna skall ner . . .

– Ja, pressen. liksom vi, gillar att omtala när nypotatisen myllas och

    plockas . . .

– Lika regelbundet som kvigornas sjöresor till och från Väderön.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1408. Torekov, för kung och fosterland

Akt 1408                                                                                                2021-04-30

 

Torekov, för kung och fosterland

 

Ers Majestät, våra hjärtliga gratulationer

Urun, det kan väl vara på sin plats att gratulera Carl XVI Gustaf . . .

– Förvisso Urus, även om vi inte är påträngande rojalister . . .

– Jag såg det i pressen, via en grattis- och en medaljglimtare . . .

– Vi gratulerar med en av vårens första friskheter, en rabarberpaj . . .

 

 

– Ja, för i år fick han nog inga primiärpotatisprimörer . . .

– Vi återkommer om nypotatispremiären i en snar Akt . . .

– Vi har aldrig själv sett nuvarande kungen på Hallands Väderö . . .

– Men väl hans farfars farfar, kung Oscar II . . .

– Som vi återkommer till i några kommande Akter . . . 

 
 
Kung Oscar II har genom sin jakt namngivit en ek på Hallands Väderö . . .

– Kanske dags för Carl XVI Gustaf att förlåta Ön och komma hit ut och

    utse ett träd att namngiva . . .

– Behöver ju inte vara ett betydelselöst träd . . .

– Även om det var på Väderön som makten skars ner . . .

Hallands Väderö-kompromissen som skars ner till mera

    lättskrivna och datortillvända Torekovskompromissen . . .

 

 
 
 

– Hur som Carl Gustaf Folke Hubertus, grattis . . .

– Och lev väl i tiden, i plikten för folkets väl i din och vår tid . . .

– Vi har ju vanligtvis sysslat med kungar i andra sammanhang . . .

– Kungsörn, kungslilja, kungsfågel, kungsljus, kungsfiskare . . .

– Kungsmynta, kungsängslilja och Kung Karls spira . . . 

– Du tänker på Akt 114, den 22/7 2006 . . .

– Men några Akter har i viss mån gästat eller gästats av kungligheter . . .

– Du tänker på Akter som 298, den 31/5 2007 och 943, den 4/9 2012 . . .

– Och några andra som 794, LXXVII, LXXX och LX . . .

– Vi återkommer om jakten på nypotatis . . .

– Och harar.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1407. Torekov, till flydda tider . . . 7

Akt 1407                                                                                                2021-04-21

 

Torekov, till flydda tider . . .  7

 

Paxe, "Vackert som en tavla", har du hört uttrycket . . .

– Jo Pax, inte minst på Hallands Väderö . . .

– Du menar en paradisö där det ofta förekommer arbetande konstnärer . . .

– Ja, med många olika stilarter . . .

– Ja, som vi läst om i bl a "Guide till Hallands Väderö" . . .

– Kapitlet Konstnär påsidorna 218 - 233 . . .

– Kanske lite som Uppenbarelseboken urAkt 1405 . . .v

– Hur som, upprinnelsen är ett flydda tiders pressklipp från 1855 . . .

– Om en av Väderökonstnärerna kring Wilhelm von Gegerfelt . . .

– Ja, Alfred Wahlberg . . .

– För egna minnen går vi framåt 100 år, till 1985. . . .

– Minnesvärt detta år tyckte KvP att katastrofen i Bryssel den 29 maj var . . .

– En barriär på Heyselstadion brast vid publikbråk under en fotbollsmatch . . .

– Mellan Juventus och Liverpool i en UEFA-cup . . .

– Och 41 människor omkom . . .

– Fler minnen från 1985 i slutet av Akten . . .

– Men här kommer konstnären . . .

 

 
 
 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1406. Torekov i tid av tyglad lekfullhet.

Akt 1406                                                                                                2021-04-11

 

Torekov i tid av tyglad lekfullhet

 

Gunin, jag saknar stänk där barn jag lekt . . .

– Jo Lugin, men en vågbrytares första plikt är att skydda båtar, inte

    att roa duschtrånande lekfulla . . .

– Men medge det var spännande och roligt . . .

– Tvivelsutan . . .

– Men stenbarriären skall förhindra överstänk och vi må framöver

    roa oss i stormarnas vertikalregn . . .

– Hur som, ett imponerande arbete som genomsyrat våra Akter . . .

– Allt arbete i och kring hamnen i Torekov . . .

– Under decennier . . .

– Kan kanske bli lugnare att framöver läsa 1:a Mosebok 6:5 - 8:19 . . .

– Eller för oss, att inte någon vattenrök associerar till Ragnarök . . .

– Jag har nagelfarit tidigare Akter och valt ut lite bilder . . .

– Utgår ifrån att det mytologiska skeppet Nagelfar inte flyter upp . . .

– Nej, men de som dyker upp dyker upp här . . .

 

 

– Vår tids pir . . .

– Och nedan lite från 1970-talets förlänningsarbeten . . .

 

  

– Jämförelser mellan 1930-talets hamn och den nuvarande . . .

– Som vi omtalat i tidigare Akter försökte man redan i slutet på

   1800-talet bygga en pir till Hamnaskär . . .

– Vilket höst- och julstormar inte tillät . . .

 

  

– Piren från 1929 - 1931 var inte optimal . . .

– Utsidan försågs med lämpliga och mindre lämpliga

    stenbumlingar . . .

– Från tid till annan . . .

 

 
 

 

– Skydd som skydd, även soporna har fått bättre skydd . . .

– Även om de redan stod i skydd av Gibraltarmassivet . . .

 

 
 
 

– Hoppas att detta Akt-inhopp inte ställer till det för Pax och Paxe . . .

– Lite historiska inslag finns ju . . .

– Eller för Strix och Strixa . . .

– Lite byggnader skymtar ju till . . .

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1405. Torekov - Till flydda tider 6

Akt 1405                                                                                                2021-04-06

 

Torekov, till flydda tider . . .  6

 

Paxe, om jag säger "Ormen i paradiset", hur tänker du då  . . .

– Jo Paxe, kanske Hallands Väderö . . .

– Du menar en paradisö där det förekommer och lever ormar . . .

– Ja, många olika arter, som vi läst om bl a i "Guide till Hallands Väderö" . . .

– Sidan 93 m fl . . .

– Jag tänkte på Bibeln, 1 Moseboken 3 . . .

Uppenbarelseboken, 19:9, liknar ormen vid Satans djävul . . .

– Påminner lite om KvällsPostens syn 1952 på "Den galne polisen" . . .

Tore Hedin, som mördade sin mor, far, hustru och hennes chef . . .

– Vi tittar på några presslägg om huggorm på Väderön . . .

 

– Det finns en idoltavla i Museet, i fd den gamla Lotsstugan . . .

  

– Det finna Arter på Väderön som de i naturen mindre insatta

    lätt förväxlar med de fridlysta huggormarna . . .

 

  

– Det kan kanske i detta sammanhang vara på sin plats att

    på nytt påminna om den litteratur som på ett utmärkt sätt

    kan undanröja alla okunskaper om Hallands Väderö . . .

 

 
– Som vanligt en fråga inom detta Akt-tema . . .

– Minns du mer från 1952 . . .

– Här en minneslista från KvP:

 

  

– Vi får se om vi framöver minns mer . . .

– Och återkommer.

– Det blir om harar och harjakt, hoppas vi . . .

– Inspirerade av påskhelgen.

 

– Stoppa pressarna, bofinken Knut påstår sig ha sett någon ur

det påskvandrande folket ha rusat från Lilla Sandhamn ropandes

"hjälp en orm, en stor huggorm" . . .

– Men en efterkoll visade på att det med stor sannolikhet var ett

borttappat hundkoppel.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1404 Torekovbygden - Memoryplan Nr 4,

Akt 1404                                                                                                2021-03 -25

  

Torekovbygden  -  Memoryplan Nr 4

Människor, minnen och historia

  

Strix, då rullar vi vidare med Memoryplan 4 . . . .

– Jo Strixa, mer boenden i varierande miljöer . . .

– Och nu, som sagts till om, i gatunamnskluster . . .

– Inte helt konsekvent för minnesövningarnas skull . . .

– Jag inser att du menar områden som saknar allmänt kända

    namn på gator och adressnummer . . .

– Ja, Halland Väderö, Vinga skär, återvändsvägar till vissa gator . . .

– Ok, det löser sig någotsånär begripligt . . .

– I varje fall någorlunda . . .

– Vi lägger i denna Akt in 32 nya bilder till de 120 i tidigare Akter . . .

– Alla dessa 120 tidigare bilder finns inlagda i kluster i sista bilden nedan . . .

– De 30 senaste, de från Akt 1401, är inlagda med rött . . .

– De 32 nya i denna Akten kan passa in i tidigare bildkluster . . .

– Eller bilda nya flerbildkluster . . .

– Kanske det även finns bilder som tills vidare får blir singelbilder

    i ett eget eventuellt kluster . . .

– Hur som, här är de . . .

 

 
 
 
 
 
 
 

– Vi återkommer om inte den instundande årstiden dränker oss i vårtrötthet.

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1403. Torekov - från varma till kalla bad?

Akt 1403                                                                                                2021-03-17

 Torekov  -  från varma till kalla bad?

  

Gunin, förmodar du läst tisdagens NST, den 16/3 2021 . .,

– Helt klart Lugin, du tänker förmodar jag på Varmbadhuset . . .

– Helt klart, om det kan bli klart är det värmande . . .

– Det skall tydligen bli ett kallbadhus . . .

– Skönt nog, nu när klimatet skall bli varmare . . .

– Och vinterbadandet är på klar populär uppgång . . .

 

  

– Tydligen blir det bastu istället för sten- och gurkpåläggning . . .

– Då blir det inte bastu som vi spånade om i Akt 1385, den 1/10 2020 . . .

– Kanske lika bättre så . . .

– Men det har funnits kallbadhus tidigare, minst två. . . .

– Vi påminner . . .

– Vi påminner även om det nerbrunna Varmbadhuset . . .

– Med hänvisningar till tidigare Akter i ärendet . . .

 

– Detta om detta . . .

– Vi kan påminna om att idéer om kallbadhus förekom i samband med

    LEADER-projektet  "Torekov - året runt" . . .

– Tre förslag, 2010, ett vid Morgondoppsbryggan och två vid Ydrehall . . .

– Svagheten med Kallbadhus, såväl som med Varmbadhus vid Näset är

    tillgängligheten med bil . . .

– Lika illa vid de alternativa lägena . . .

– Hur som, det finns en hel del att tänka på . . .

– Ja, hur, när, var och till vilken nytta . . .

– Inte minst stormar och skruvande havsisar . . .

– Vi återkommer . . .

– Ja, de som lever får se . . .

– Om hur, väldigt intressant.

 
 
Ydrehall, Ydrehall och Morgondoppspryggan.

 

 Fem detaljer Morgondoppsbryggan och 2 Ydrehall

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid Akt 1402. Torekov, till flydda tider - - - 5

Akt 1402                                                                                                2021-03-11

 

Torekov, till flydda tider . . .  5

 

Pax, du vet "Navigare necesse est, vivere non est necesse" . . .

– Jo Paxe, och en del mister ju livet . . .

– Dessbättre räddades  många till livet oaktat att fartygen gick till vrak . . .

– Fartyg får bli ett tema i denna minnes-Akt . . .

KvällsPostens huvudrubrik 1981 var att den sovjetiska ubåten U137 gått på

    grund, den 27/10,  i Gåsefjärden utanför Karlskrona . . .

– Vi borde minns en Akt-ubåt, som nu dessvärre är försvunnen . . .

– I Akt 462, den 18/4 2008, letade försvaret efter en utanför Torekov . . .

– Hittade inte ens den "falska" i Akt 376, den 3/1 2007 . . .

– Förklaringen finns kanske i U-båtsbasen i Akt 1280, den 18/2 2018 . . .

– Vi går till verkliga händelser . . .

 

 
 
 
 
 
 

– Vi får se om vi framöver minns mer . . .

– Och återkommer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1401 Torekovbygden - Memoryplan Nr 3

Akt 1401                                                                                                2021-03 -05

  

Torekovbygden  -  Memoryplan Nr 3

Människor, minnen och historia

  

Strix, detblev en ordentlig avhyvlingefter Memoryplan 2 i Akt 1398 . . .

– Jo Strixa, men korparna kunde ju redan från början dikterat att kluster

    skulle grundas på kvarter eller gator . . .

– Nåväl, gör om, gör annorlunda . . .

– Vi börjar med att uppmana alla att glömma Klustret i Akt 1398 . . .

– Och vi går över, eftersom kvarter inte är heltäckande i Torekov, till

    att använda gatunamn som Kluster . . .

– Oaktat att inte heller gatunamn är heltäckande . . .

– Men kan förväntas bli det . . .

– Vi kör med vad som idag finns i kartor och på nätet . . .

– Och reserverar oss mot felaktigheter . . .

– Och motstridigheter . . .

– Ja, det officiella gatunamnsnätet skapades så sent som på 1950-talet . . .

– Tidigare namn lever kvar i folkmun . . .

– I samband med kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talen

    så beslöts att samma gatunamn fick inte finnas i mer än en ort i kommunen . . .

Torekov miste Hamngatan till förmån för Båstad . . .

– Som framtonats har vi skapat ett Gatunamns-Kluster . . .

– Till vilket vi fört över samtliga foton . . .

– Alla, d v s  90 stycken, fördelade på 36 enkelkluster . . .

– Egentligen 48, men 12 är kluster med mer än en adress . . .

– Ok, här kommer ytterligare 30 bilder, som kompletterar alla tidigare

    singelbildskluster och några flerbildskluster samt därtill skapar några helt nya . . .

– Och samtliga kluster vill visa på någon form av miljöväxling . . .

 

 
 
 
 

Korparna på Kallskärslid. Akt 1400. Om hamnbesök i Torekov 2020

Akt 1400                                                                                                2021-02-24

  

Om hamnbesök i Torekov 2020

   

Login, läste du Båtologen , nr 1-2021, som kom i veckan . . .

– Självfallet Logut, inte minst om vårt lands färjor och färjelinjer . . .

– Ingenting om Väderötrafiken, vad jag kunde finna . . .

– Men en artikel gav mig en idé, den om fartygsbesök i Göteborg 2020 . . .

– Tänker du kring att vi kan fixa någonting liknande för Torekov . . . .

– Ja, men vi får nog hållas oss mer till båtar än fartyg . . .

– Du, vi involvera redden utanför Torekov och innanför Väderön . . .

– Bra, då kan vi börja med en gemensam gäst:

 

 

 Ja, Nahlin låg till ankars under Väderön förliden sommar . . .

– Vill du veta mer om detta historiskt intressanta fartyg hittar

    du några sökadresser i bilden nedan . . .

 

 
 

 

– Kan tänka mig att lyxkryssaren är tämligen dammfri . . .

– Vi dammsuger lite i vårt båtbildsarkiv för 2020 . . .

– Och väljer med slumpens hjälp ut ett litet urval . . .

 

 

 
 
 
 
 
 
  

– Dyker fler besökare i arkiven upp kanhända de dyker ner

    i en kommande Akt . . .

– Ja, vi har i en tidigare Akt en U-båt vid Väderön . . .

– Om ingenting annat flyter väl Pax, Paxe, Strix och Strixa

    upp med sina förflutna tider och minnesmemories.

– Covid-19-pandemin har måhända hämmat hamnbesöken 2020 . . .

– Men båtägarna blev betydligt fler, så kanske under kommande

    sommar det blir en kraftig besöksökning . . .

– Med eller utan tillskott från The Tall Ships Races.

Exempelvis

 
Jämför: 

https://horsakistan.blogg.se/2015/march/

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se