Korparna på Kallskärslid. Akt 1371. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - i Torekov del 2.

Akt 1371                                                                                                 2020-07-01

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 2 i Torekov

 

  

Kajak, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369 . . .

– Förvisso Marin, och inte lär det bli sämre i denna Akt . . .

– Del 2 i en temaserie om vår minnescellsforskning . . .

– En nedgående sol och en månskära i kombination gav

    många en minneschock om en brand på Hallands Väderö . . .

–  Väderöbrand förekommer i tidigare Akter, som Akt 1114 den 26/9 2014 . . .

– Akt 1369 avslutades med nya Varvet, restaurangen i Torekov . . .

– Då inleder vi denna Akt med Varvet . . .

– Ett par representanter  för Myndigheten för Fastighetstaxering

     besökte Varvet . . .

– En började snabbt drägla och den andra slickade sig om munnen . . .

– Ett bra betyg för en krog . . .

– Kan så vara och borde vara, men sanningen var en annan . . .

– Jag vet, efter det att Varmbadhuset brunnit har Varvet fått utsikt

    mot Västerhavet och Vingaskär. . .

– En kraftig upptaxering ligger på lut, ökade skatteintäkter . . .

– Gästbesöken kan stimuleras genom regn- och

    vindskyddade utrymmen . . .

– Synes vara klokt nu när sommarsol och värme ger utrymme

    för sommarens sedvanliga lågtrycksvandringar . . . 

  

 

– För dig som missat händelserna kring Varmbadhuset ger vi

   här möjligheten till en minnescellsinjektion . . .

 

.

 

 

– Ytterligare ett SPA har lämnat denna vår värld och bygd . . .

– Du syftar på ett småfågel-SPA vid Norra Stranden . . .

– Jo, och orsaken är nya dagvattenledningar inom Heimers lycka . . .

– Som syftar till, bl a, att onödiggöra den avbräddning som tills nu

    möjliggjort ett SPA . . .

– Ett bittert öde i tider av bevattningsförbud . . .

– Vi återkommer kanske med det bakomliggande VA-arbete . . .

 

 
 

– Tidigare Akten berörde lite ur flora och fauna . . .

– Vi hakar på lite . . .

– Strandkål, strandråg, tistel och fläder ur floran  . . .

– Ur faunan småfåglars ungar, får med lamm samt makrill

    och fjärsing . . .

– Det har nappat bra i vår . . .

  

– Får och lamm har vi berättat om i ganska många Akter . . .

– Lamm i över femtio, exempelvis  Akt 1336, den 22/8 2019 . . .

– En tistel klarar torkan bra . . . 

 

 

 

– Vi kan även komplettera tidigare Aktens fartyg med några till . . .

ACTIV må jämföras med tidigare passerande fartyg . . .

– Inte minst under The Tall Ships Races-åren . . .

– Kolla exempelvis Akt 1136, den 30/3 2015 . . .

  

– Många fartyg är ofta förekommande . . .

– Sjöfartsverkets SCANDICA är en av dem . . .

– Malmöfartyget FILIP kom i dagarna först nordvart

    och sedan sydvart . . .

– Vi minns FILIP som arbetsfartyg vid renoveringen i

    Torekovs hamn, ombyggnasden av Kappelhamnsbryggan . . .

– Samt handikappbryggan på östra piren . . .

– Besöken av mindre fartyg i hamnen har ökat på . . .

  
 

– Vi avslutar med en fläderblomma. . .

– Den börjar nämligen ta slut . . .

– Men ny saftningsmöjlighet kommer med bären . . .

– Vi återkommer med mer möjlig läsning.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1370. Studier för forskning på Hallands Väderö 3

Akt 1370                                                                                                 2020-06-28

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 3.

 

Lugin, någonting meningsfullt att tidsfördriva med

    under långsamma semesterdagar . . .

– Väderöberoende i så fall, Gunin . . .

– Forskning i ur och skur på Hallands Väderö . . .

– Där råder vanligtvis sällskapligt väder . . .

– Vi avrundar, beaktande våra semesterrättigheter, Akter om

    forskning på Hallands Väderö . . .

– Som i de två tidigare, 1367 och 1368, visar vi lite exempel . . .

– Lägger ut . . .

 

 

– Kollar du genom Guide-Akterna enligt exempelvis rubriken

     i Akt 1329, 7/6 2016, hittar du en om fjärilar . . .

– Och om fåglar i en annan av Akterna . . .

 

 
 
 

– Vid forskning på Väderön kan vi inte hoppa över Hervid Vallin . . .

– Hans inventering av Ulagapskärret är en klassiker . . .

– Hans skrifter och vykortsbilder är välkända och uppskattade . . .

– Hans doktorsavhandling är vältummad . . .

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hervid Vallin var en kunnig, omtyckt och ofta anlitad Väderö-guide . . .

– Gå gärna i hans fotspår med hjälp av hans eller senare författares litteratur . . .

– Upplev på Väderön som ”var och en sin egen forskare” . . .

 

  

– Vi råkas kanske ”under djupa ekars grönska” . . .

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1369 Mellan vår och höst i Torekov del 1

 

Akt 1369                                                                                                 2020-06-24

 

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 1 i Torekov

 

Marin, forskning och midsommarens efterdyningar och därtill coronatider . . .

– Förvisso Kajak, det går långsamt för Gunin och Lugin . . .  

– Vi får gå in och stötta upp dem ett tag . . .

– Förvisso, som vi brukar . . .

– Men det kan bli våldsamt rörigt . . .

  

– Vi dämpar inte rörigheten . . . 

– Förvisso inte, vi håller oss till tiden mellan vår och höst . . .

– Den tid optimisterna plägar kalla varma somrar . . .

– Extra rörigt i beaktande att hösten övergick direkt i vår utan vinter . . .

– Rörigt blir det i vart fall om vi skall, till skillnad mot Gunin och Lugar,

    som forskar kring Hallands Väderö, skall forska i våra egna minnesceller . . .

– Vi tar det således inte som det kommer utan som vi minns det . . .

– Vi minns att våra olika artfränder fick sina vårkänslor och startade

    upp reproduktionsprocessen . . .

 
 
 

– Även representanterna inom vegetationselementen hade

    läst Linné och kommit i gång . . .

– Väl i tid för att förse majandet av midsommarstängerna med material . . .

– Potatis, som vi läst om i senare Akter, kom i tid för helgens firande . . .

– Oaktat att Danmark stängt folket ute hördes det ingen avsaknad av

    Ålborg på borden . . .

  

– Coranatidens rekommendationer begränsar resandelivet . . .

– Båtar, husvagnar  och husbilar blir allt mer populära i dessa tider . . .

– Hamnen i Torekov, som upplevde lugnet efter ett framgångsrikt hummer-

    fiske, började åter att fyllas upp av främmande fartyg och båtar . . .

– Liksom ute på redden och vid Väderöns ankringsplatser . . .

 

 
 

Varvet är avvecklat och Rapps har lämnat, SSRS har flyttat till nytt

    hus på Nocken och lämnat Spruthuset . . .

Varvet har återkommit i hela kvarteret . . .

– Men det är inte båtdyvikor som sätts i . . .

– Det är vinflaskkorkar som drages ut . . .

Varvet är en restaurang numera . . .

– Skål och butelj på er . . .

 
 
 

– Vi återkommer om inte vinet knäcker hjärncellerna . . .

– In vino veritas . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1368. Studier för forskning om Hallands Väderö 2

Akt 1368                                                                                                 2020-06-19

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 2.

 

 Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Så orerade du Lugin, inledningsvis, även i förra Akten . . .

– Förvisso, men vi utlovade ju en dacapo-Akt . . .

– Förvisso, men förhoppningsvis med nya forskningsklipp . . .

– Det är upp till läsaren att bedöma, du är jävig i frågan . . .

– Men, eftersom jag inte är väskdängare i litteratur kan jag

    upprepa vikten av att bredvidläsa ur Torekovslitteraturen . . .

– Dit räknas även alla småskrifter som utgivits av SHVN . . .

– Det kan vara tecken på begåvning att även besöka SHVN:s hemsida . . .

– Även den Öägande Församlingens hemsida . . .

– Kortfattan, googla på Hallands Väderö . . .

– Vi lägger ut några pressklipp . . .

– Och återkommer framöver med en i ärendet avslutande Akt . . .

– Tills dess, läs väl och håll avstånden.

  
 
 

Korparna på Kallskärslid. Akt 1367. Studier för forskning om Hallands Väderö 1

Akt 1367                                                                                                 2020-06-09

 

Studier för forskning om Hallands Väderö 1.

 

Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Förvisso Lugin, forskning på och kring Hallands Väderö . . .

– Om vad och hur samt med vems tillstånd . . .

– Vi har ju i ett stort antal Akter träffat på fantastiska människor

    som forskat och redovisat . . . .

– Minns namn som Carserud, Ekstam, Forshed, Fritz, Hernborg . . .

-  Icke att förglömma Krok, Lannér, Lundegårdh, Stålfelt, Vallin . . .

– Vi lär nog likväl glömt en och annan . . .

– Det finns Akter att kolla i, exv 803, den 13/7 2011 . . .

– Vi har ju Akterna i serien ”Guider till Väderön”, I – VIII, från 1257 den

    16/7 2017 till 1284, den 28/3 2018 samt boken de vilar på . . .

– Boken ”Hallands Väderö- naturen och historien”, enligt Akten, ger

    också underlag . . .

– Vi kan lägga upp några pressklipp som visar på ett urval intresseområden . . .

 

 
 
 
 
 
 

 

– Mycket . . .

– Ja, vi bryter och fortsätter framöver. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1366. Tack vare vinden för Torekov

Akt 1366                                                                                                 2020-05-18

  

Tack vare vinden för Torekov

 

Kajak, förra aktens stormande och fartyg förde osökt tankarna

    till "Den välsignade kusten" . . .

– Förvisso Marin, alla dessa haverister och vrak . . .

– Bärarlagens levebröd . . .

– Upphuggning, mångas jobb eller extraknäck . . .

– Majoriteten av fartyg som blivit haverister eller tagits hit för

    bråkning vid Bjärekusterna är kända och förtecknade . . .

– Likaledes de som gått på grund men blivit bärgade och åter

    kommit i stånd att fortsätta seglationen . . .

– Vi har i ett antal Akter, omkring sjuttiofem, beskrivit verksamheter

    kring fartygsolyckor och upphuggningar . . .

– Vi visar några bilder ur dessa Akter för att reta ditt intresse . . .

– Kända fartyg . . .

 

  
 

– Vi visar även några pressklipp . . .

– En av de många källor som finns för spårning av

    olika haverier . . .

– Arkiven är många, biblioteken nära och nätet fullt . . .

  

– Men likväl, en del fartyg döljer namn och härkomst . .

– Här följer bilder på sju fartyg som vi söker information om . . .

– Vet du något så hör av dig . . .

 

 
 
 

– Färgbilderna är för att visa hur några av vrakstränderna  ser ut idag . . .

– Men haverier och vrakupphuggning förekom längs hela kuststräckan

    från Hovs Hallar till Rammsjöstrand . . .

– Ut och vandra längs kusten . . .

– Bra motion i coronatider . . .

– Tvingas du vara inomhus får du en Aktförteckning att botanisera i . . .

 

  – Avslutningsvis en påminnelse . . .

– Att vi hörs igen . . .

– Köpa en kalender.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1365. Hur blåser vinden i Torekov

 Akt 1365                                                                                                 2020-05-18

  

Hur blåser vinden i Torekov och på Hallands Väderö

 

Marin, vi har ju i ett antal Akter gaggat om vinden och dess möjligheter

    till energiutnyttjande . . .

– Jo, förvisso Kajak, det har rört sig om vindkraftverk, kvarnar, möllor,

    segelfartyg, vindsurfare, drakflygare, vattenpumpar, flöjlar, flaggor . . .

– Och mera därtill, enligt hänvisningar i sista bilden nedan . . .

 

  

– Vi har ju oss emellan, till och från, varit kritiska mot moderna

    vidkraftverk för elproduktion . . .

– Eller applåderande . . .

– Nu är ett nytt projekt på gång ute vid Stora Middelgrund . . .

– Vi visar lite från världspressen och projektets hemsida . . .

– Viktigt att taga del av och reagera på . . . 

– Visa på hur vinden blåser i ärendet bland de inneboende i Torekov

– Ett stort ingrepp i den gemensamma miljön . . .

– Enbart 3 mil utanför Torekov och 2½ från Hallands Väderö . . .

 
 

– Tycka vad man vill, men det går att framföra synpunkter . . .

– Enligt informationsannons från Vattenfall . . .

– Men det är bråttom, bråttom . . .

– Den 24 maj är senaste dag för inlämningssynpunkter . . .

– Mer information hittar du på http://vattenfall.se/storamiddelgrund . . .

– Gör din röst hörd, tänk på fågellivet . . .

 

 

 

 

– Vi kompletterar med lite udda tankar kring vindkraftverk . . .

– Mest för att stimulera till coronatidsstudier om vindkraftverk . . .

– Det finns hur mycket som helst på nätet . . .

– Både för tillskyndare och motståndare . . .

Lugar har en teori om varför debatten i Torekov och på sociala medier

    ligger lågt:

                      "Det går svårligen att debattera vindkraftverk i Sverige.

                      Vindkraften får tyvärr sällan ”stå på egna ben”.

                      Ofta, för att inte säga alltid, urartar debatten snabbt,

                      eller ännu snabbare, till en debatt om kärnkraft.

                      Vindkraftens förespråkare känns igen på att de gärna

                      talar om energi och att hellre bo granne med ett vindkraft-

                      verk än med ett kärnkraftverk. Belackarna talar i termer

                      av effekter och att bo granne med ett kärnkraftverk är att

                      föredra framför ett grannskap bestående av 10000 vindsnur-

                      ror. Dessa till synes banala skillnader i synsätt kan vara

                      intressanta som inledande debattunderlag. Konsensus här

                      är ett absolut krav för att möjliggöra en vidare seriös debatt

                      om vindkraft."

– Han är knepig, den där Lugar . . . .

– Du minns honom från Akter som 1346 (1/12 2019), 1306 (19/10 2018)

    och 1292 1/6 2018)  m fl

– Och här orerar han vidare . . .

 

 
 

– Avslutningsvis, glöm inte köpa Museiföreningens Kalender.

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1364. Ut ur potatispressen i Torekov - skörd

Akt 1364                                                                                                 2020-05-14

  

Ut ur potatispressen, nypotatis i Torekov - skörd och utbud

 

Lugin, i Akt 1363 den 3 maj utlovades kompletterande info

    kring jordurhävande av nypotatisen . . .

– Jo Lugin, för att ge folk möjlighet att häva i sig av dessa delikatesser . . .

– Nypotatis, sill av olika inläggningar och brännande snaps . . .

– Gott så, midsommarfesterna står för dörren . . .

– Må nattfrosten och coronaviruset hålla sig i klädsam blygsel . . .

– Vi gör som tidigare . . .

– Och i avvaktande på mer skrupulösa informationer

– Och utan att bli övermaga . . .

– Kan hända det kan fägna någon . . .

– Andra kan bli altererade . . .

– Hur som, utan att överyvas undfägnar vi dig med pressklipp . . .

– Ett komplement till de två Akterna 1358 och 1363 . . .

– Som du fritt får läsa . . .

– Nypotatisen ligger i prisintervallet 79 - 99 kr per kilo . . .

 
  

– I matrisen som du såg i Akt 1358, 26/3 2020, kan vi tillföra att

    plockning 2017 kan ha ägt rum redan den 27 /4 medan 2018 det

    inte ägde rum tidigare än 8 maj.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   


Korparna på Kallskärslid. Akt 1363. Ut u potatispressen, Torekov

Akt 1363                                                                                                 2020-05-03

  

Ut ur potatispressen, färskpotatis i Torekov - Groningsbekymmer

 

Gunin, Akt 1358 den 26 mars berörde nypotatisodling kring Torekov . . .

– Jo Lugin, kampen om att komma först i jorden . . .

– Upptaktsbekymmer, förgroning, plastning, gödning . . .

– Vi hade en matris över åren från och med 1957 till och med 2020 . . .

– Med brister och osäkerheter . . .

– Vi bad om hjälp . . .

– Ja, vi kan 2002 fylla i en 8 i maj . . .

– Då blir det 55 i S:a-kolumnen . . .

– Enligt NST den 30/4 kan vi i 2020 sätta 20 i maj . . .

– Då blir det 58 i S:a-kolumnen . . .

– Således inga extremår, vare sig gällande 2002 eller 2020 . . .

– Statistik, typ, långt bortom verkligheten . . .

– Verkligheten kan vara grym . . .

– Framför allt mot idoga nypotatisodlare . . .

– Vi antydde något i Akten enligt ovan . . .

– Plågoandarna kan ses i form av frost, tjäle, regn och blöta . . .

– Men även torka och jordflykt, ogräs och ohyraangrepp . . .

– Snö och hagel, storm som stör plastningen . . .

– Att inte ha "is i magen", hispighet, prisras, hat mot vävodling . . .

– Grodelning och idéer om GI-diet samt ensidig odlingsväxling . . .

– Klimatförändringar, ny istid eller medelhavsväder . . .

– Vad och hur som, världspressen hänger på . . .

– Nedan följer en del av jordbruksjournalistikens alster . . .

– Du har förmodligen träffat på en del tidigare i Akter som:

    1253  7/6 2017, 1171 23/11 2015, 1153 19/7 2015 1142  23/5 2015,

    1194  13/4 2016 , 673 7/6 2010, 479  18/5 2008, 302 9/6 2007

    samt XCIV  28/5 2006 . . .

– Berör även nästa fas, enligt sista klippet nedan. . . .

– Har du redan fixat nypotatis att koka, kolla Akt 903, den 5/5 2012 . . .

 

 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1362. Torekov i riggningens tid

Akt 1362                                                                                                 2020-04-27

  

Torekov i riggningens tid

 

Marin, i förväntans tider är tiden över . . .

– Jo Kajak, den kom upp i tid som vanligt . . .

– Spiran och råstången på Museets Flaggmast i Torekov. . .

– Tack vara idoga, djärva och kunniga entusiaster . . .

– Vi har ju, som framgår av en textruta längre ner, Aktat ett

    antal gånger om detta fascinerande arbete . . .

– Jämförelser kan göras med Akter som 1288, 28/4 2018 . . .

– Även Akt 1355, den 24/2 2020

– Från lördagens arbete, 25/4, kan vi lägga ut några bilder som

    ger bevis för de goda insatserna . . .

– Några kommentarer?

– Nej, behöver knappast . . .

– Vi kan låta Urun och Urus tänka till om vad några aktörer i

    bilderna kan tänkas tänka . . .

– Med risk för plumpa skämt.

  

Urun, hallå där bak, ni ska dra, inte trycka . . .

Urus, släpp efter, friktionen mot masten är jobbig . . .

 

  

– Vilka är i majoritet, de som drar eller de som "lommevilar" . . .

 

  

– Vadå, sju liner kan ju inte delas upp på tre . . .

– Låt se, den högra linan. Höger hand är väl den där

    tummen sitter till vänster . . .

 

  

– Linan till höger om tacklet, med en schackel till höger, skall

    till vänster i eselhuvudet, sedan till vänster mot högra blocket,

    samt under den splitsade staglinan och åter uppåt åt vänster

    mot eselhuvudets högra del . . .

 

 
– Nu når jag inte högre, ni måste börja dra i tåget som bara tåget . . .
 
 
 

– Även ni två där borta skall som vi gå framåt, inte backa . . .

– Det borde rimligtvis finnas en startände på eländet. . .

– Vad sa riggmästaren, börja till höger, men det är ju en

    vänstergängad mutter . . .

  

– Har du huvudet i hinken, ser du inte att racken kröker

    som ett finger . . .

 

 
 

– Inte var det Kron i kaffet . . .

 
 
 
 

 Oavsett hur vindarna blåser ses vi igen.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1361. Torekov i coronatid

Akt 1361                                                                                                 2020-04-19

 

Torekov i coronans tid

 

Logut, i väntans tider får vi agera . . .

– Jo Login, men distansering gäller . . .

– Lite råd kanske . . .

– Sagt och gjort . . .

– Känner du symtom så tvätta händerna och stanna hemma . . .

– Vila och koppla av . . .

– Med måtta . . .

  

– Söker du kontakt så tänk på den sociala distanseringen . . .

– Folk kan sprida smitta innan du vet om det . . .

 

  

– Tag gärna kontakter via elektroniska hjälpmedel . . .

– Sång och musik över häckar och staket . . .

– Vinkar och kroppsspråk . . .

– Hela den osmittade floran och fanan står till buds . . .

– Radio och TV . . .

– Biblioteken servar med "take away-bokpåsar". . .

– Enbart brister i fantasin skapar brister i utövande . . .

– Motionera, sporta och håll dig i trim . . .

 
 

– Skapa underlag även för hjärngymnastik . . .

– Alla vår Akter står till ditt förfogande . . .

– Alla, så vi gör inget urval eller rekommendation . . .

– Alla ger ett underlag . . .

– Enbart brister i fantasin skapar brister i skapandet . . .

 

 

– Vi hörs, om inte annat så på respektfullt avstånd . . .

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1360. Myskons Torekov

Akt 1360                                                                                            2020-04-10

 

Myskons Torekov

 

Gunin, påsk och de mystiska sagornas tid . . .

– Jo Lugin, påskkärringar och troll, vad du vill . . .

– Konstigheter i största allmänhet, mysko. . .

– Vi ser liknelser och tecken i allt . . .

– Vi tar två exempel . . .

– Ja, påsken är ju äggets högtid . . .

– Och en tid att invänta första potatisupptagen . . .

– Ok, ett ägg och en potatis . . .

 

 
 

– Vi kan även skåda avvikelser i andra vårliga vindlingar . . .

– Ja, det gamla vanliga med väder och vind . . .

– Även i fisket lär det kunna ses "spöken", mysko . . .

 

 Akt med en skarv fångande en flundra
 se 1180 30/12 2015

  

– Såg du någonting annat, mysko . . .

– Ja, Akt-nummer, årtal och datum slutar på en nolla . . .

– Klippbilderna är alla från 1960, nolla på slutet . . .

– Detta är ingen slump . . .

– Det är ett förebud om en ny Akt-krönika . . .

– Du menar liknande Akt 1238, den 10/2 2017 . . .

– Ja, den byggde på årsslutssiffrorna 7 och 2 . . .

– Årets jubileer kräver slutsiffran 0, och eventuellt 5.

– Exempelvis att år 13000 f Kr lämnade inlandsisen Torekov . . .

– Och år 8000 f Kr  invandrade en fura till Hallands Väderö . . .

– Anfader till Pinus den Höge . . .

– År 150  e Kr inritar Ptolemaios i Alexandria Väderön

    på en första karta . . .

– År 700 e Kr seglar den första Torekovsbon till Väderön . . .

– År 1970 kom beslut om 4 veckors semester . . .

– Ok, då tar vi en nu . . .

– Och föregriper inte mer den kommande Akten . . .

– Vill du i dessa tider av social distansering fördriva tiden

    med "Skuggor ur det förflutna" kan du lämpligen läsa

    boken med samma namn med tillägget "på Bjäre" av

    Gunilla Roos och Mats Roslund . . .

Media Design, Båstad, 2005 med ISBN 91-631-6637-2

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1359. Minigolf i repris i Torekov

Akt 1359                                                                                            2020-04-07

 

 

Minigolf i repris i Torekov

 

Marin, har du sett att folkets TV  har börjat att sända roande

    TV-repriser för att ge folket underhållning under den sociala

     distanseringen . . .

– Jo Kajak, då gör vi likaledes, kör minigolf i repris . . .

– Vi kör repris på den första minigolfbanan vid Campingen . . .

– Som låg vid butiken med utsikt över havet . . .

– Den byggdes upp med hinderdelar från den sista banan i byn . . .

– Den som låg vid ESSO-macken, mellan Storgatan och Strömmen . . .

– Hinder som följde med från byn var framför allt Långben . . .

– Men även Pendelhjulet, Kanomröret, Vågen, Bordet. . .

– Några bilder följer som får tala för sig själv . . .

– Först uppbyggnaden, inramad av Råledsten . . .

– I brytningen mellan 50-talet och 60-talet . . .

 

  

– Här Långben, som fick följa med . . .

 

   
- Så här blev det . . . 
- Sommar som vinter . . . 
 
 
 
- Några av de tolv hindren i detalj . . . 
 
 
 
 

– Vid tävling mellan tältkampare och husvagnscampare

    var det god publiktillgång. . .

– Inte godkänt idag med publik så tätt . . .

– Coronasmittrisken . . .

– Men minigolf med max tre per hinder bör väl fungera . . .

– Det finns ju en efterföljare att spela på . . .

– Långgolfbanor runt om i landet erbjuder sina medlemmar

   "reglerat spel" med tvåbollar, som matchspel i cupform . . .

– Men gott folk, håll avstånden och använd spriten till händerna.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1358. Potatispressen i Torekov.

Akt 1358                                                                                                 2020-03-26

 

 

Potatispressen i Torekov

 

Gunin, välkommen hem till karantän från alpländerna . . .

– Samma till dig Lugin . . .

– Nu gäller någonting för tidsfördriv, Pax och Paxe började med det

   redan i föregående Akt, att hålla korpgluggarna på Olastorp . . .

– Nu avslöjade du svaret!

– Ursäkta, vi låter denna Akt innehålla nytt tidsfördriv . . .

– Den skall ju handla om premiären på nypotatissättning . . .

– Potatispressen, avser du inte framställa potatismos . . .

– Potatisfakta, sättning, sett ur ett journalistperspektiv . . .

 

 

– Jo, men vi gör det till ett forskningstidsfördriv . . .

– Vi hr ju i ett stort antal Akter, genom åren, beskrivit såväl

    premiärsättningar som premiärskördar . . .

– Vi visar en enkel och snabbt skapad matris över

    vad vi hittat . . .

  

– Den innehåller väldigt många hela eller delar av minnesluckor . . .

– Ja, vissa år saknas både sättning och plockning . . .

– Andra år endera eller. . .

– Uppgifter blir att fylla alla minnesluckorna i matrisen . . .

– I idén ligger "Tag god tid på dig" . . .

– Vi visar på hjälpexempel nedan . . .

– Pressklipp, att leta efter i arkivpärmar, klipplådor, bakom tapeter . . .

 

 
 

– Nog nu, vi har ju många klipp i tidigare Akter . . .

– Ok, vi visar var och när i en textruta nedan. . .

  

– Matrisen är gles, hoppas som sagts på hjälp med ifyllandet . . .

– Anger 63 år varav 35 med dag för såväl ner som upp.

– Gör tankeexperimentet att blott två odlare varit aktiva . . .

– Då kunde vi skapa differensen mellan tidigaste och senaste sättningen . . .

– Ja, 10/2 respektive 10/4, som gör 59 dagar . . .

– Tidigaste och senaste plockning, 25/4 och 20/6, visar på 56 dagar . . .

– Växtperioder varierar i materialet mellan 130 dagar och 15 dagar, vilket

    visar på statistikens lurigheter i för litet material . . .

– Gammal kunskap; "Statistik är lögn och förbannad dikt" . . .

- Eller: "Lögn, förbannad lögn och statistik" . . . 

– Vi inväntar efterfrågad hjälp och årets premiärplockning . . .

– Ja, för ett bredare och djupare underlag . . .

– Vi återkommer i april eller maj med plocknings-Akter . . .

– Och törhända med Akter om alla problem runt sättning och skörd.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1357. Att inte låta sig isoleras

Akt 1357                                                                                                 2020-03-16

  

Att inte låta sig isoleras . . .

 

Paxe, vi har beordrats att kolla upp hälsoläget bland korparna

    i Hovs Hallar, Vångaberget och Ryssberget samt Stenshuvud . . .

– Då så Pax, må vi planera flygrutten för möte med Funin, Sugin

    och Sugut samt Punin . . .

– Först till Hovs Hallar, synbara från Hallands Väderö . . .

– Därefter riktning mot Fjäremyr för lunch . . .

– Mellan kyrkospirorna i Örkelljunga och Åsljunga . . .

– Efter matrasten mot Glimåkra kyrka, förbi Bjärnum . . .

– Sedan linje kyrktornen Sibbhult - Näsum . . .

– Så passerar vi över Vånga med sin kyrka . . .

– Dikt sydvart . . .

– Från Vångaberget och Sugin mot . . .

Sugut och Ryssberget . . .

– Rakt österut. . .

– Efter mötet en matrast på Hanö och sedan över Hanöbukten

    till PuninStenshuvud . . .

– Tror du någon av dem sitter i frivillig karantän?

– Nej, men när jag studerade färdkartan hittade jag en ort, en

    by som inte lät sig isoleras utan finns med på fyra blad . . .

– Intressant . . .

– Intressant ja, om du kan se vilken namn det är under vår färd.

– Skall hålla duvögonen öppna.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se